Bezprawie

images
Trochę ponad tydzień temu się obroniłam. Trzy dni przed obroną kułam jak… jak zawsze. Mając przed sobą zbiór 120...

Horror? Nie – to rzeczywistość.

IMG_20160517_160316
„Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę,...

Z przesłaniem – carpe diem

Żyję, kocham, tęsknię, płaczę, de­ner­wuję się, marzę, myślę, wspo­minam, korzys­tam z te­go co mam, szu­kam te­go co chciałbym od­na­leźć, uczę się, podróżuję,...